Избий врага, спаси рода! Смърт за хлебарките! 0889 100 012

 Какво трябва да знаем когато ползваме ддд за бизнесаНашето Дружество отговаря за безопасността по извършените услуги при най- строги мярки. Ние подхождаме индивидуално към повереният Ви обект и се съобразяваме със спецификата и работното време на предприятието Ви.

Контрола по извършване на мероприятия по ддд се следи строго от вътрешен контрол , както и МЗ, РЗИ/ХЕИ, БАБХ .

Вътрешният ни контрол се осъществява от доктори с дългогодишна практика.

Служителите ни водят подробна история на обектът Ви, архив и текуща документация относно ддд обработките. Попълват журналите за извършени ддд мероприятия, издават Протокол за ддд обработки , изготвят подбробна схема за заложените отровни точки или примамки.