Избий врага, спаси рода! Смърт за хлебарките! 0889 100 012

ОТРОВНА ТОЧКА - МЯСТОТО С ОТРОВА И ПРИМАМКА ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ГРИЗАЧА ВРЕДИТЕЛ

Отровната точка е мястото с отрова и примамка за унищожаване на гризача-вредител.  Броят на отровните точки зависи от вида вредител, препарата, който ще се използва  и площта на помещението. Отровните точки могат да бъдат дератизационни кутии, специални картони с атрактант и др.

Ефектът на отровната точка изисква периодично обслужване!

ДДД Гард и Пестконтрол ЕООД  е сертифицирана фирма за борба с вредители към МЗ и РЗИ/ХЕИ/.

0889 10 00 12 / 0889 60 84 52 / 0879 10 00 45

Борба с вредители. ДДД Ръководител: доц. д-р Цонко Паунов Паунов дм, ветеринарен д-р Радостина Чуканова.

ЕИК:201377629 ДДД Фирма Пръскане срещу хлебарки, всякакви инсекти, вредни гризачи и др.

Дезинсекция, Дезинфекция, Дератизация и Дезакаризация.