Избий врага, спаси рода! Смърт за хлебарките! 0889 100 012

 Дезинфекция и борба с коронавирус COVID-19

 

#StayHome

ДДД гард и Пестконтрол ЕООД извършва професионални мероприятия по всички видове дезинфекция, в това число и срещу коронавирус COVID-19. Дезинфекцията е комплекс от мерки за унищожаване на микроорганизмите във външна среда. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. Разполагаме с широка гама от препарати с унищожаващо спороцидно, бактериоцидно, вирусоцидно, алгицидно и фунгицидно действие. 
Дезинфекцията е основна част от борбата с COVID-19. Прилага се върху гладки и порьозни повърхности, дръжки, бутони, врати, всякакъв вид техника, опаковки и други. Обработваме административни и жилищни сгради, складове, офиси, болници, търговски обекти, транспортни средства.
За заявка моля обадете се на тел: 0889100012